Lär känna en student från ett amerikanskt universitet

Öppna ditt hem och dela svenska traditioner med en student från USA. På köpet lär du dig om amerikansk kultur och tränar din engelska.