Få en student från ett amerikanskt universitet

Öppna ditt hem och dela svenska traditioner med en student från USA. På köpet lär du dig om amerikansk kultur och tränar din engelska.