Få en student från ett amerikanskt universitet

Öppna ditt hem och dela svenska traditioner med en amerikansk student. På köpet lär du dig om amerikansk kultur och tränar din engelska.