Om DIS i Sverige

DIS är ett undervisningsinstitut som är specialiserat på ”study abroad”-program under en termin. Studenterna kommer från våra partneruniversitet i Nordamerika.

DIS – Study Abroad in Scandinavia

DIS är ett icke-vinstdrivande undervisningsinstitut som grundades 1959 i Köpenhamn. Sedan 2016 finns vi även i Stockholm.

DIS samarbetar med lokala universitet men studenternas huvudsakliga undervisning sker av lärare som är anställda på DIS. Vi delar undervisningslokaler med Kungliga Musikhögskolan (KMH).

Om de studerande

Undervisningen sker på engelska och kompletteras med studiebesök hos olika verksamheter och institutioner, samt studieresor runt om i Europa. DIS undervisning sker på universitetsnivå och studenterna är mellan 19 och 21 år gamla. Studenterna väljer ett huvudämne, så kallad Core Course som de sedan kompletterar med tillvalsämnen. Många av studenterna väljer att lära sig svenska, men det är inte ett krav från DIS.

De studerande väljer om de vill bo i värdfamilj, i studentboende med inriktning mot musik/kultur eller friluftsliv, eller i ett internationellt studentboende. Här kan du läsa mer om de studerande.

Läs om våra studenter

Om svenska värdar

Svenska familjer har möjlighet att vara värdfamilj eller besöksfamilj till en DIS-student. Vi välkomnar alla – så väl ensamstående, HBTQ+ personer, par utan barn, pensionärer eller kärnfamiljer att ansöka om att engagera sig i DIS.

Som värdfamilj bjuder du hem en collegestudent under fyra månader. Som besöksfamilj får du kontakt med en student som bor i något av våra studentboende, men som vill få en inblick i svensk kultur. Att få kontakt med en collegestudent leder till att ni får en chans att förbättra engelskan, får större förståelse för amerikansk kultur och en chans att dela med sig av den svenska.

För den som är eller har varit barn i en värdfamilj finns det möjlighet att ansöka om stipendium för studier i USA.

Våra studenter har blivit som en extra son/bror och döttrar/systrar.

Susanne , Värdmamma till tre tidigare DIS-studenter

DIS värdteam

DIS värdteam är en del av avdelningen Housing & Students Life och hjälper studenter och värdfamiljer att få en så givande tid ihop som möjligt.

Värd- eller besöksfamiljer kan kontakta teamet under terminen om de har några frågor eller om det varit några händelser med studenten de vill prata med DIS om. Ring gärna värdteamet hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Värdteamet har tagit fram rutiner och kan hjälpa till att guida studenterna i frågor som gäller att boka tid hos läkaren, försäkringen eller olika personliga problem. DIS har även ett särskilt Student Care Team som hjälper studenten med eventuella övriga problem som kan dyka upp, vilka dessa än må vara. I de fall det behövs kan Care Team hänvisa till en psykolog.

International Language Competition (ILC)

DIS Värd- och Besöksfamiljer är officiell sponsor för International Language Competition (ILC) i Sverige. Vi sponsrar priserna i kategorierna Engelska i grund- och gymnasieskolan.

International Language Competition är en språk- och kulturtävling i moderna språk och svenska för grund- och gymnasieskolor.

Vi tror att vårt värdprogram är en fantastisk möjlighet för familjer med barn som önskar att bli bättre på engelska och lära sig mer om amerikansk kultur. Barn som lär sig engelska i skolan och samtidigt bor tillsammans med en engelskspråkig student får stora möjligheter att ta sina språkkunskaper längre.

Syftet med International Language Competition är att:

  • Uppmuntra eleverna till att läsa moderna språk på en högre nivå
  • Ungdomar ska få ett ökat intresse för kulturaspekter, historia och allmänna relevanta samhällsfrågor i de länder där målspråket talas
  • Fungera som en katalysator för fördjupande kunskaper i språk

Läsa mer om International Language Competition (ILC)