Om DIS i Sverige

DIS är ett oberoende, icke-vinstdrivande undervisningsinstitut som är specialiserat på ”study abroad”-program under primärt en termin. Studenterna kommer från utvalda universitet i Nordamerika.

DIS- Study Abroad in Scandinavia

DIS etablerades 1959 i Köpenhamn, men finns sedan augusti 2016 även i Stockholm. Våra undervisningslokaler och kontor ligger på Östermalm i Kungliga Musikhögskolans (KMH) nya fastighet, i direkt grannskap med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholm Stadion. Undervisningen sker på engelska och kompletteras med studiebesök hos olika verksamheter och institutioner, samt studieresor runt om i Europa.

DIS har som målsättning att utvidga de studerandes intellektuella horisont, bredda deras ämnesmässiga kunskap och kvalificera dem till en internationell jobbmarknad. Det är därför viktigt för oss att ge de studerande en möjlighet att utforska Europa, möta det okända och växa som människor.

Denna målsättning säkrar att våra studenter bland annat:

    • Utvecklar det ledarskap och kompetenser som behövs i en globaliserad värld
    • Utvecklar ämnesspecifik kunskap som kan användas i en professionell vardag
    • Får möjlighet att kombinera och se sammanhanget mellan teori med praktik
    • Lär sig att kommunicera över interkulturella och ämnesmässiga gränser
    • Växer intellektuellt och som människor

DIS värdteam

DIS värdteam är en del av avdelningen Housing & Students Affairs, förkortas HOSA. HOSA hjälper studenter med allt ifrån att boka tid hos läkaren, till frågor om försäkringen eller olika personliga problem. DIS har ett särskilt Student Care Team som hjälper studenten med vilka problem de än må ha. I de fall det behövs kan Care Team hänvisa till en psykolog.

Genom vårt värdprogram vill vi ge studenterna en möjlighet att stärka sina interkulturella kompetenser och öva sig på att se värden från ett annat perspektiv. Det samma hoppas vi även att de som blir värdfamiljer upplever genom att ha en DIS-student boende hos sig.
DIS värdteam hjälper till med stort och smått. Värdfamiljer kan kontakta teamet under terminen om de har några frågor eller om det varit några upplevelser eller episoder med studenten de vill prata med DIS om. Ring gärna värdteamet en gång för mycket än en gång för lite.