Om DIS i Sverige

DIS är ett oberoende, icke-vinstdrivande undervisningsinstitut som är specialiserat på ”study abroad”-program under primärt en termin. Studenterna kommer från utvalda universitet i Nordamerika.

DIS grundades i Köpenhamn 1959. Undervisningen sker på engelska och kompletteras med praktiska besök hos företag och institutioner, samt med studieresor runtom i Europa. En termin hos DIS stimulerar våra studenter på både det ämnesmässiga och det personliga planet.

Kulturutbytet är en viktig del av vistelsen. DIS har därför flera program som ger de studerande möjlighet att möta lokalbefolkningen. Man kan till exempel välja att bo hos en värdfamilj eller knytas till en besöksfamilj.

I augusti 2016 öppnar DIS i Stockholm. Då anländer de första amerikanska studenterna som ska läsa en termin i Sveriges huvudstad. DIS undervisningslokaler och kontor ligger på Östermalm i Kungliga Musikhögskolans (KMH) nya fastighet, i direkt grannskap med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholm Stadion.

Kulturellt utbyte

Ett av studenternas viktigaste skäl för att läsa en termin i Stockholm är viljan att förbättra sin interkulturella kompetens. Det ligger fullt i linje med vår mission som är både att stärka studenternas ämnesmässiga kompetens och att vidga deras kulturella horisont.

För att få det verkligen att hända sätter vi och våra studenter stort värde på att de får möta svenskar i deras vardag. Vissa väljer att bo hos en svensk värdfamilj under de fyra månader som terminen varar. På det sättet upplever de på nära håll en svensk vardag och får möjlighet att diskutera kulturskillnader. En annan möjlighet som många tar vara av är att få en svensk besöksfamilj som studenten träffar en till två gånger i månaden för att få en djupare och personligare inblick.

Låter det intressant för dig att hälsa en ung amerikansk student välkommen till Sverige på det ena eller det andra sättet? Läs i så fall mer om att bli besöks- eller värdfamilj. 

”The world of study abroad”

När svenska studenter väljer att läsa en termin i utlandet studerar de oftast på ett lokalt universitet via ett utbytesprogram. I ett utbytesprogram har två universitet i två länder ingått avtal om att varje termin ta emot ett visst antal av varandras studenter.

Bland amerikanska studenter är det däremot mer vanligt att läsa en termin vid ett utbildningsinstitut som är specialinriktat på vad som kallas ”study abroad”. Dessa institut tar bara emot studenter från ”den ena riktningen”. Det blir alltså bara ett enkelriktat utbyte.

DIS är ett exempel på en sådan ”study abroad”-organisation. Våra studenter betraktas därför inte som utbytesstudenter, utan som studenter som deltar i ett ”study abroad”-program.
DIS har även ett kontor i St. Paul, Minnesota, USA. DIS medarbetare i USA har hand om all kontakt mellan amerikanska universitet och DIS. Det är också det amerikanska kontoret som ansvarar för all kontakt med studenterna innan de anländer till Skandinavien.

DIS Stockholm