Historia och organisation

DIS historia tar sin början åren efter andra världskriget, när studenter och lärare vid Köpenhamns Universitet ville skapa relationer över nationsgränser. De upprättade en kommitté vars mål var att skapa en grogrund för kulturutbyte.

Några år senare kontaktades denna kommitté av det amerikanska universitetet Whittier College. Whittier College ville göra det möjligt för sina studenter att läsa en termin i utlandet. 1959 kom de första 20 studenterna från USA till Köpenhamn. Idag skickar mer än 200 amerikanska universitet studenter till DIS. Med ett stadigt stigande antal studenter som vill läsa hos DIS har antalet anställda och lärare också kontinuerligt ökat.

DIS Stockholm

Det finns flera skäl till att DIS och Skandinavien har blivit ett populärt val bland studenter vid amerikanska universitet som vill läsa en termin utomlands. Bland de viktigaste skälen är DIS terminsprogram. Programmet bygger på en modell med praktiskt inriktad utbildning som kompletteras med besök hos företag och institutioner samt undervisning med externa lärare från näringslivet.

I augusti 2016 välkomnade DIS Stockholm de första studenterna som skulle läsa en termin hos DIS i Sveriges huvudstad. Under många år har Stockholm varit en destination för många av DIS studieresor.

Vi har tidigare varit kända som ”DIS – Danish Institute for Study Abroad”. I samband med att organisationen utvidgades för att även inkludera Stockholm ändras namnet till DIS. Vi talar antingen om ”DIS i Danmark” eller ”DIS i Sverige”, beroende på vilken destination vi pratar om.

Varför Stockholm?

Det är ingen slump att DIS valde Stockholm för att kunna erbjuda ännu fler collegestudenter möjligheten att läsa en termin utomlands. I Sverige, liksom i Danmark, ligger kunskaperna i engelska som andraspråk på en mycket hög nivå. Det ger oss möjlighet att erbjuda en mycket hög ämnesmässig nivå i undervisningen, som sker på engelska. De flesta som undervisar vid DIS är knutna till oss som externa lärare. Lärarna kan därför ta med sig sitt yrke och sina praktiska erfarenheter in i klassrummet. Varje onsdag under terminen besöker studenterna både institutioner, företag och organisationer i Stockholm för att träffa lokala experter inom relevanta områden.

En annan faktor som är av stor vikt för både DIS och studenterna är att Stockholm har ett rikt kulturliv, en fascinerande arkitektur och historia och bra allmänna kommunikationer. DIS är mån om att studenterna ska få lära sig om svensk kultur även utanför klassrummet. Därför rekommenderar vi våra studenter att antingen välja att bo hos en svensk värdfamilj, knytas till en svensk besöksfamilj eller att gå med i en svensk förening eller idrottsklubb.