Anmälan som DIS Besöksfamilj

Anmälan för våren 2019
Anmäl dig innan 1 december om du vill vara med våren 2019. Vårterminen börjar i januari och slutar i mitten av maj.

Notera avståndet till DIS
För att bli besöksfamilj bör du bo max 45 minuter från DIS i Stockholm med offentlig transport. Du kan kolla restiden från ditt hem till DIS på SL Reseplanerare. (Vår adress är Melodislingan 21, 115 51 Stockholm, Sverige.)

Om du vill veta mer
Om du har frågor är du mycket välkommen att kontakta oss veckodagar kl. 10-17.30 på telefon 0706 15 27 20 eller per e-post till visit@disstockholm.se.

Om du har frågor gällande GDPR eller hur DIS hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta dataprotectionofficer@dis.dk.