Besöksfamilj

Få besök av en amerikansk universitetsstudent

  • Bli bättre på engelska
  • Visa svenska traditioner och dela upplevelser med varandra
  • Lär er om andra kulturer och se Sverige ur ett nytt perspektiv

Om du anmäler dig till vårt besöksprogram kommer du att få besök av en eller två DIS-studenter under deras fyra månader långa vistelse i Sverige. Ramarna för besöken är rätt flexibla. Kanske vill ni laga middag och äta tillsammans, åka på utflykter, baka, spela spel eller diskutera kulturskillnader.

Studenterna läser i USA vid ett amerikanskt universitet, och som en del av deras utbildning väljer många att läsa en termin i utlandet. DIS i Stockholm är en eftertraktad destination, och under vistelsen här hoppas studenterna få lära sig om Sverige och svenskarna, om svensk kultur och svenska traditioner. En av de mest populära sätten att göra detta på är att ansöka om att få en svensk besöksfamilj.

Studenterna tycker det är spännande att få chansen att komma svenskarna lite närmare genom att träffa personer som delar med sig av sin vardag och hittar på saker tillsammans med dem. En termin börjar antingen i januari eller i augusti och varar i fyra månader.

Se viktiga datum i vår kalender

Anmäl dig som DIS Besöksfamilj

Läs om Maria som var besöksfamilj till Emma och Julia