Praktisk information och tips till besöksfamiljer

Ansökningsprocess för besöksfamiljer

Goda råd till besöksfamiljer

På denna sida hittar du en rad goda råd och praktisk information som specifikt gäller besöksfamiljer.
För att både studenter och besöksfamiljer ska få fyra givande månader med varandra föreslår vi att ni utgår från följande råd:

  • Vi rekommenderar att det är besöksfamiljen som tar den första kontakten med studenten. Då behöver inte studenten vara orolig för att hen tränger sig på. Det är en god idé att kontakta studenten så fort ni har fått dennes kontaktuppgifter.
  • Berätta när ni träffas första gången vad ni förväntar er av att vara besöksfamilj. Berätta både om förväntningar på er själva och på studenten.
  • Berätta för studenten om varför ni har valt att bli besöksfamilj.
  • Ett tips är också att förklara vem som betalar vad om ni åker på utflykter tillsammans under terminen. T.ex. kanske ni förväntar er att studenten själv betalar entréavgifter till sevärdheter som ni besöker. Genom att göra klart vad som gäller redan vid terminsstarten undviker ni missförstånd och jobbiga situationer.
  • Vid ert första möte rekommenderar vi att ni markerar de datum ni vill träffas i era kalendrar. Ni behöver inte avtala exakt vad ni vill göra tillsammans under dessa dagar, men vi vet av erfarenhet att både studenternas och besöksfamiljernas kalendrar snabbt fylls med olika aktiviteter, och att det därför kan vara svårt att hinna träffas om man inte har planerat det så tidigt som möjligt.

Matchning av besöksfamiljer och studenter

I anmälningsformuläret berättar ni om era intressen och eventuella preferenser gällande studenten som ni vill ta hand om. Studenterna som ansöker om besöksfamiljer lämnar samma typ av information och DIS använder informationen för att matcha ihop er. Vår målsättning är att matchningen ska vara klar när terminen börjar. I vissa fall kan det dock dröja ett par veckor in i terminen.

De studenter som anmäler sig till besöksprogrammet har ett önskemål om och intresse av att lära sig mer om svensk kultur på ett annat sätt än i klassrummet. Vi informerar våra studenter om att de svenska besöksfamiljerna också är intresserade av att lära sig mer om USA. På det sättet kan bägge parter lära av varandra. Det är upp till både besöksfamiljer och studenter att vara aktiva och delta i kulturutbytet. Varje besöksfamilj och student har sina personliga intressen, och vi uppmanar er att visa varandra vem ni är genom dessa intressen.

Transport

DIS ger ett bidrag till studentens kostnader för transport till och från besöksfamiljen.

Två studenter samtidigt

Det är fullt möjligt att ta emot två studenter samma termin. Vissa familjer tycker att det är enklare eftersom studenterna då har varandra som stöd i början.

Om studenten inte svarar på kontaktförsök

Studenterna har fått veta att deras ansökan om en besöksfamilj innebär ett bindande avtal. Det vet också att de är skyldiga att meddela DIS om de ändrar sig. Om studenten inte kontaktar er är vi tacksamma om ni meddelar DIS, så att vi kan kontakta studenten.