Om våra studenter

En DIS-student är oftast mellan 19 och 21 år gammal. Som en del av sina studier väljer studenten att studera en termin utomlands för att stärka sin interkulturella förståelse och utvecklas både på det ämnesmässiga och personliga planet.

Att studera vid DIS i Stockholm är ett populärt val bland våra blivande studenter. Deras intresse för Sverige, svenskarna och svensk kultur är en stor del av varför de väljer att studera hos oss. De flesta studenter har höga ambitioner för sina studier och många av dem har en hektisk vardag med både studier och fritidsaktiviteter tillsammans med värdfamiljen, besöksfamiljen och vännerna.

Studenter som vill uppleva Sverige på ett annorlunda sätt

Studenterna är intresserade av att både lära sig om svensk kultur och att möta svenskar. Därför är det populärt att bo hos en svensk värdfamilj eller att bo med en svensk ”roommate” i något av våra studentboenden. Det är också många som är intresserade av att få en besöksfamilj de kan åka på utflykter med eller besöka i hemmet.

I’ve learned so much about topics like Swedish healthcare, education, political views, just by asking during dinner time.

Yvette , Tidigare DIS-student

Vardagen på DIS Stockholm

Att studera på DIS Stockholm innebär att man under en termin väljer ett huvudämne (Core Course) som man sedan kompletterar med 3-4 lite mindre kurser. Undervisningen sker fyra dagar i veckan, onsdagar är reserverade för studiebesök. Skoldagarna liknar upplägget vi har på svenska universitet, ibland har man lektioner mellan 9-17, och ibland har man mindre lärarledda lektioner till förmån för egenstudier. Under terminens gång gör studenterna två DIS-arrangerade studieresor; en vecka ute i Europa och en kortare studieresa inom Sverige. Resedestinationerna varierar beroende på vilket huvudämne studenter väljer.

Här kan du läsa mer om studenternas vardag

Internationella studenter

Våra studerande kommer främst från nordamerikanska universitet och är till största delen kvinnor (ca 75%). De flesta har amerikanskt medborgarskap, men vi ser att allt fler har medborgarskap i något annat land. Gemensamt är att samtliga studerar vid ett amerikanskt universitet. DIS studenterna anses vara internationella studenter och inte enbart amerikanska eftersom vi även har studenter från länder som Kina, England, Indien, Kenya, Ghana, Japan, Bahamas och Korea. Det är också värt att notera att i USA finns det många nationaliteter och personer med olika etniska bakgrunder. Utöver etniska och nationella olikheter är det skillnad på våra studenters ekonomiska bakgrund. En del av de studerande är den första i familjen som studerar på universitet, medan andra kommer från övre medelklass eller överklass. Det betyder att det är stor skillnad på vilka resurser de har med sig hemifrån.

Personliga pronomen

I USA är det vanligare än i Sverige att vissa människor vill bli tilltalade med ett annat personligt pronomen (”gender pronoun” på engelska) än ”he” eller ”she”. De kan till exempel föredra att bli tilltalade med ”they” istället. På många amerikanska universitet är det vanligt att upplysa denna information när man möter nya människor. Detta gör man för att säkerställa att alla oavsett könstillhörighet känner sig accepterade och respekterade för den de är.

För att alla våra studenter ska känna sig välkomna hos DIS har vi valt att be dem uppge vilket pronomen de använder, och dela denna information med värdfamiljerna. Majoriteten av våra studenter identifierar sig som man eller kvinna och använder pronomenen ”he” eller ”she”, men vi har också en del studenter som inte gör det. Dessa studenter identifierar sig oftast som ”non-binary” och önskar antingen att ni använder pronomenen ”they”/”them” eller enbart deras namn. Det kan såklart vara en utmaning och tungan kan slå knutar i början, men studenterna är vana att folk behöver öva sig och det viktigaste för dem är att uppleva att man gör sitt bästa.

Det amerikanska universitetssystemet

För att få en motsvarande kandidatexamen i USA studerar man i fyra år. Beroende på hur långt man har kommit i sina studier delas studenterna in i olika årskullar; Freshman, Sophomore, Junior eller Senior. Man väljer ett huvudämne (major) och ett tillvalsämne (minor) som man fokuserar på under sina studier. Majoriteten av DIS-studenterna kommer från så kallade ”Liberal Arts Colleges” som är små universitet med 1500- 2000 studenter som fokuserar på att lägga en bra kunskapsgrund framför konkreta färdigheter. Till exempel är ofta kurser i religion, filosofi, litteratur och sociologi obligatoriska oavsett vad man har för major/minor. Den amerikanska betygsskalan har fem steg: A, B, C, D, F. I genomsnitt har våra studenter betyget B+ vilket anses vara högt.

”The world of Study Abroad”

Bland amerikanska studenter är det vanligt att läsa en termin vid ett utbildningsinstitut som är specialinriktat på vad som kallas ”Study Abroad”. DIS är ett exempel på en sådan ”Study Abroad”-organisation. Våra studenter betraktas därför inte sig själva som utbytesstudenter, utan som studenter som deltar i ett ”Study Abroad”-program.