Stipendium till svensk student

Stipendium till svensk student

Från och med hösten 2019 kommer två studenter på kandidatnivå med en koppling till DIS, att få chansen till ett avgiftsfritt utbyte hos University of Colorado – Boulder eller University of Minnesota – Minneapolis.

Alla vuxna barn till svenska värdfamiljer och ungdomar som jobbat som SRAs kan ansöka om att få ta del av stipendiet. Detta är ett fantastiskt sätt att på nära håll få uppleva den amerikanska kulturen under en termin.

University of Colorado – Boulder ligger vid the Rocky Mountains och ses som ett av USAs främsta universitet. Universitetet kan ståta med 12 Nobelprisvinnare och 20 astronauter bland sina alumner.

University of Minnesota – Minneapolis är ett såkallat ”Public Ivy University”. Skolan har vunnit 29 Nobelpris, och bland alumnerna hittar vi två vice presidenter och Bob Dylan som fick motta Nobelpriset i litteratur 2016.

Ansökningskrav

Innan du skickar in din ansökning till DIS, se till att du uppfyller följande krav:

 •  Din familj ska under de senaste åren varit en del av DIS värdprogram eller så har du själv varit SRA.
 •  Du är inskriven och studerar aktivt på ett kandidatprogram i Sverige.
 •  Om du blir antagen ska du vara beredd på att genomgå ett TOEFL-test. Testet görs för att se att din språknivå är tillräckligt hög för att studera i USA.
 •  Notera: Som en del av utbytet ska du efter terminen skriva en uppsats på minst 1000 ord med passande bilder och skicka till DIS. Uppsatsen ska innehålla tankar kring reflektioner, upplevelser och erfarenheter som du fått under utbytet. Kan du även producera ett videoklipp på engelska, är det ett plus.

Skriftlig ansökan och CV

Du ansöker genom att skicka ditt CV på svenska och en skriftlig ansökan på engelska till DIS. Ansökan ska vara på max 500 ord och innehålla följande:

 • Redogör varför du skulle vilja studera vid University of Colorado – Boulder or University of Minnesota.
 • En kort beskrivning över din relation till DIS. Det kan vara vilken roll din familj/du haft i DIS samt namn och adress.
 •  En översikt och beskrivning av din nuvarande utbildning.

Övrig Information

DIS betalar studieavgiften som kallas tuition, men du ska själv stå för övriga kostnader. Var därför medveten om dessa frågor du behöver tänka på inför utbytet. DIS fungerar som en länk mellan dig och de universitet du väljer. Innan du ansöker kan det vara bra att fundera på:

 • Hur vill du bo? Det är möjligt att antingen arrangera ett eget boende eller ansöka om att bo på campus i ett av universitetets boende.
 •  Hur ska du täcka utgifter för flyg, boende, böcker, mat osv? Efter att ha blivit tilldelad en studieplats kan du med fördel söka stipendier.
 •  Kom ihåg att det kan finnas möjlighet att behålla ditt CSN om du kan tillgodoräkna dig de ämnen du väljer att studera på University of Colorado eller University of Minnesota.
 •  DIS har inte möjlighet att rådgöra de sökande kring högskolepoäng, val av ämnen och tillgodoräknande av kurser. Vi hänvisar dig till studierådgivaren på ditt svenska universitet.

Nedan kan du se vilka kurser de båda skolorna erbjuder. (Notera att du inte kan studera musik, juridik, business, ingenjörsvetenskap eller matematik vid University of Colorado då amerikanska studenter har förtur till dessa ämnen.)

colorado.edu/academics

gominnesota.umn.edu/programs/minnesota-semester/academics

Deadline och svar

Blir du tilldelad en plats kommer du behöva skriva en officiell ansökning tillantingen University of Colorado – Boulder eller University of Minnesota. DIS kommer såklart att hjälpa till och vägleda dig i processen.

Deadline: 1 december 2019

Senast en månad efter sista ansökningsdag får du svar på om du blivit tilldelad en plats.

Har du frågor om ansökningsprocessen eller vill ansöka, är du välkommen att kontakta Marcel Grüninger på host@disstockholm.se.