Bli värd för en amerikansk student

Öppna ditt hem och dela svenska traditioner med en amerikansk student under fyra månader. På köpet lär du dig om amerikansk kultur och tränar din engelska. DIS är ett icke-vinstdrivande undervisningsinstitut som erbjuder nordamerikanska universitetsstudenter meriterande terminsvistelser.