DIS högtidlighåller minnet av de två omkomna studenterna

Tisdag den 9 maj samlades hela DIS för att tillsammans minnas de två studerande som tragiskt omkom under helgens olycka i Köpenhamn.

DIS i Sverige

Tisdag den 9 maj samlades hela DIS för att under en minnesstund uppmärksamma de två studerande som tragiskt omkom under helgens olycka i Köpenhamn. 600 personer deltog under minneshögtiden som tog plats i Köpenhamns Rådhus.

Frank Jensen, borgmästare i Köpenhamn, hälsade de omkomnas familjer, representanter från deras hemuniversitet i USA, studenter från DIS, lärare, medarbetare och andra med kopplingar till DIS välkomna.

DIS verkställande direktör, Malene Torp, öppnade ceremonin med en tyst minut och fortsatte sedan att berätta om de djupa avtryck studenterna gjort på sina lärare och medstuderande på DIS. Malene uttryckte sina djupaste sympatier med orden:

“I hope this gathering can bring you at least a little comfort in this impossible situation. Please know that the entire DIS community deeply cares and grieves with you. We are greatly saddened by your loss.

Two promising lives ended much too soon. Both students embraced their semester abroad with such energy and curiosity.”

Familjemedlemmar och representanter från studenternas hemuniversitet delade med sig av personliga ankedoter och minnen om studenterna. Ceremonin inleddes och avslutades med musik från DR SymfoniOrkestre.

Alla som deltog i minneshögtiden blev inbjudna att bidra till en minnesbok som de efterlevandes familjer senare har mottagit som gåva.

Vi på DIS tackar alla som skickat sina kondoleanser i denna svåra tid.

Tillbaka till alla nyheter