DIS Värdfamiljer står rustade inför vårterminen 2017

DIS i Sverige

I onsdags den 11 januari var alla nya DIS-familjer inbjudna på information- och nätverksmöte. Marcel Grüninger, ansvarig för boende- och studentfrågor i Stockholm informerade om DIS, studieprogrammens utformning, undervisningens upplägg och vårens tidtabell. Allehanda frågor diskuterades, såsom närvaroplikt I skolan, sjukdom etc. Över en kvällssmörgås gavs sedan deltagarna möjlighet att reflektera i mindre grupper om vårens förväntade glädjeämnen och eventuella utmaningar.

Avslutningsvis hölls en paneldiskussion där två erfarna DIS-familjer generöst delade med sig av sina erfarenheter och besvarade frågor.

Stockholm ligger nu i startgroparna inför en spännande vårtermin 2017!

Tillbaka till alla nyheter