Utvidgande av DIS nätverk i Stockholm

DIS i Sverige

DIS Stockholm jobbar aktivt med uppbyggandet av kontakter för att förstärka studentens möjligheter till kunskap både innanför och utanför klassrummet. Vi har blivit aktiva medlemmar i The American Club of Sweden, genom sponsorskap och närvaro vid föreningens månatliga möten, mingel och evenemang.

Martin Hogan, DIS vice VD, presenterade DIS Stockholm till gruppen den 18 februari. Vid mötet fanns både svenskar, utvandrade amerikaner och många andra internationaliteter representerade, alla med ett gemensamt intresse för de två länderna. De intresserade närvarande fick höra om att vara värd för DIS-studenter, att bli besöksfamilj och de bidrog dessutom med ett antal förslag för fakulteten, fältstudier och gästföreläsare.

The American Club of Sweden grundades 1905 och är inriktat på att främja den amerikanska grundmeningen om gästfrihet och samarbete i Sverige. Föreningens mål är att förstärka banden mellan USA och Sverige, och idag är det en inkörsport till att förstå Amerika och att lyckas i USA.

Tillbaka till alla nyheter