Kulturmöten och kulturkrockar

Missförstånd över kulturgränser

Man kan inte försäkra sig mot missförstånd när man kommunicerar över kulturgränser, men det finns några knep som underlättar.

En fråga som vi på DIS upplever att många kan tycka är svårt i början av terminen är hur man ska kommunicera. Det kan bero på olika saker, t.e.x kulturskillnader eller åldersskillnader mellan värdfamilj och studerande.

Ett redskap för att tänka över dialogen med sin student är att skilja på att bjuda in, be om och kräva: vad vill ni bjuda in studenten till? Vad ber ni studenten att göra?  Vad är ett krav ni har på studenten? På detta sätt kan ni tydligt kommunicera med er student: vad är viktigt för er och varför.

Religion

Amerikaner är generellt mer religiösa än svenskar. En del av förklaringen till detta kan vara den stora sociala betydelsen religion har i USA.

I USA säger man ofta, ’everyone is always from somewhere else’. Det betyder att amerikaner i högre grad än svenskar är vana vid att skapa nya kontakter. Om din student berättar att han/hon går i kyrkan varje söndag, kan just det sociala vara grunden till det valet i en amerikansk kontext.

En del av våra studenter vill kunna fortsätta utöva sin religion i Sverige. DIS förväntar sig inte att ni som värdfamilj ska anpassa er utefter detta, men vi hoppas att ni vill stötta dem i att hitta ett trossamfund som passar dem här i Sverige.

Mångfald bland de studerande

Av våra studenter har de flesta amerikansk medborgarskap, men vi ser en stigande tendens till att allt fler som ansöker till våra program kommer från olika länder i Europa, Afrika och Asien. Alla studenter, oavsett bakgrund, studerar dock på universitet i USA. Ca 75% av våra studenter är kvinnor.

Det kan vara stor skillnad på våra studenters ekonomiska bakgrund och möjlighet till stöd hemifrån. De studerande uppskattar dock oavsett att få goda råd kring hur man kan dra ner på utgifterna i Sverige, som på vissa plan är dyrare att bo i än USA.

 Hemlängtan

Även den mest anpassade och glada studenten kan få hemlängtan eller uppleva en kulturchock under sin vistelse i Sverige. För en del är det första gången de är så långt hemifrån, andra har aldrig rest utomlands innan. Generellt sätt reser amerikaner mindre än svenskar som inte behöver åka särskilt långt för att korsa en landsgräns. Många har valt att gå på universitetet nära sin hemstad, vilket kan leda till att alla nya intryck och upplevelser känns överväldigande.

Vi på DIS upplever att några få studerande kan ha svårt att fokusera på sitt nya liv i Stockholm, då de har tät kontakt med vänner och familj via Skype, Facebook och Instagram. Det kan vara svårt om de är studentens föräldrar som uppmanar tilldaglig kontakt.

Ni som värdfamilj kan stötta er student att fokusera på livet i Sverige genom att prata öppet om hemlängtan eller de kulturchocker han eller hon upplever.

Depression

Ibland är det en student som upplever att den är deprimerad medans de är här. Det sker ofta som en förlängning av en redan existerande sjukdom. Om så är fallet, förväntas det inte att värdfamiljen ska agera psykolog åt den studerande. Be studenten kontakta DIS Careteam. DIS Careteam består av kollegor som är tränade i att ha samtal med studerande och kan hänvisa den studerande vidare till en psykolog.

DIS uppmuntrar starkt sökande att dela med sig av sin sjukdomshistorik så att vi från början kan placera dem i en boendeform som passar dem. Om en student lider av till exempel, ångest eller depression och vi på kontoret menar att det kan påverka den studerandes vistelse hos en värdfamilj, vill vi ha den dialog med värdfamiljen innan en matchning görs och terminen börjar.

Vi vill uppmärksamma att DIS har tystnadsplikt vad det gäller de studerandes personliga situationer och kan som regel inte delge värdfamiljen information om den studerande inte har gett oss sitt samtycke.

Sex goda råd för hur man hanterar en kulturchock

  1. Var förstående. Det är väldigt vanligt att man upplever stress när man möter en ny kultur som man ska vänja sig vid.
  2. Använd dina egna erfarenheter när du pratar med en student. Hur känner du när du hanterar en situation där du känner dig osäker? Hur brukar du hantera det?
  3. Förklara varför du gör något på ett speciellt sätt om du märker att den studerande inte förstår.
  4. Var inte rädd för att säga till om det är något du funderar på.
  5. Hjälp den studerande att sätta realistiska målsättningar för terminen och stötta gärna hen så att de uppnås.
  6. Var inte rädd för att använda humor, det kan vara förlösande med ett gott skratt.

Om det inte fungerar mellan värdfamilj och student

Om ni upplever att det är för mycket friktion mellan er och den studerande ska ni självklart höra av er till oss i värdteamet. Vi är er och den studerandes samarbetspartner, och vi vill göra allt vi kan för att hjälpa er att hitta en lösning. Ofta är roten till problemet att man har pratat förbi varandra och inte stämt av förväntningarna i det aktuella ämnet.

DIS anser att värdskapet först och främst är en relation mellan värdfamiljen och den studerande. Med detta som grund kan en medarbetare från DIS fungera som en utomstående samtalspartner som hjälper till med kommunikationen. Det innebär att vi ofta är i dialog med en part utan att dra in den andra, då det ska vara möjligt att ha en förtrolig dialog med er eller studenten.

Vanligtvis är det problem som kan lösas genom ett öppet samtal och en rak kommunikation.Några gånger är det dock så att det finns knutor som är lite för hårda för att knyta upp. Då hittar vi såklart ett nytt boende till studenten. Om kemin har varit dålig från dag ett är det ofta ett hårt slag för både den studerande och värdfamiljen att kasta in handduken, men ibland är det den bästa lösningen för alla parter.