DIS är officiell sponsor för International Language Competition

DIS i Sverige

DIS Värd- och Besöksfamiljer är officiell sponsor för International Language Competition (ILC) i Sverige. Vi sponsrar priserna i kategorierna Engelska i grund- och gymnasieskolan.

International Language Competition är en språk- och kulturtävling i moderna språk och svenska för grund- och gymnasieskolor.

Vi tror att vårt värdprogram är en fantastisk möjlighet för familjer med barn som önskar att bli bättre på engelska och lära sig mer om amerikansk kultur. Barn som lär sig engelska i skolan och samtidigt bor tillsammans med en amerikansk student får stora möjligheter att ta sina språkkunskaper längre.

International Language Competition syfte är att:

  • Uppmuntra eleverna till att läsa moderna språk på en högre nivå
  • Ungdomar ska få ett ökat intresse för kulturaspekter, historia och allmänna relevanta samhällsfrågor i de länder där målspråket talas
  • Fungera som en katalysator för fördjupande kunskaper i språk

Läsa mer om International Language Competition (ILC)

Tillbaka till alla nyheter