Career Connection-värdfamilj

Career Connection-värdfamilj

Vill du lära känna en internationell student som är nyfiken på att utforska sin egen framtida karriär och är intresserad av svenskt arbetsliv? Vill du förbättra din engelska och få insikt i amerikanskt arbetsliv och amerikansk kultur?

Career Connection är ett nytt värdfamiljsinitiativ som tillgodoser ett växande intresse bland både studenter och värdar kring att integrera arbetslivet i upplevelsen. Som värd matchas du baserat på ditt yrke och dina intressen med en student som är fokuserad på sin framtida karriär. Career Connection innebär dessutom större frihet för dig som värd eftersom studenten har en egen budget för sina måltider.

En Career Connection-värd kan se ut på många olika sätt och bestå av en eller flera personer.

Vad kan du förvänta dig av Career Connection-värdskapet?

 • Bli mentor för en ambitiös och självständig ung student från ett amerikanskt universitet
 • Bredda ditt internationella nätverk
 • Få nya perspektiv på ditt arbete och din arbetsplats
 • Ha intressanta samtal om amerikanskt arbetsliv och amerikansk kultur
 • Få upplevelsen av att ha en student boende, men utan att stå för matlagningen
 • Förbättra din engelska

Nya och utvecklande perspektiv

Career Connection-programmet är en enastående möjlighet att få nya och spännande internationella perspektiv på dig och din vardag. Alla studenter som ansöker om att bo i en Career Connection-värdfamilj är intresserade av att lära sig om svenskt arbetsliv genom dig som värd och att få inblick i dina erfarenheter och kunskaper. Samtidigt är studenterna väldigt självständiga och du ska därför inte, som i en vanlig värdfamilj, stå för mat till studenten.

DIS täcker dina extrautgifter under den tiden som du har en student boende och vi ger studenten ett ekonomiskt bidrag till mat. Läs mer under ekonomi och försäkring längre ned på sidan.

När ankommer studenterna?

En termin hos DIS varar i fyra månader och det är under den tiden som du har en student boende hos dig. Studenterna kommer till Stockholm antingen i januari eller i augusti beroende på om de ska läsa här under vår- eller höstterminen.

Vad förväntas av Career Connection-värdfamiljer?

Alla kan ansöka om att bli Career Connection-värdfamilj hos DIS. Din bakgrund och familjesituation är inte avgörande, så länge du har lust att visa en ung och motiverad student relevanta aspekter av svenskt arbetsliv, ta med studenten till din arbetsplats en dag och är öppen för att använda ditt nätverk om detta blir relevant.

DIS har inga särskilda krav angående din karriär eller ditt arbetsområde, så länge du vill dela din kunskap och dina erfarenheter samt fungera som en slags mentor för studenten som bor hemma hos dig. Det alla viktigaste är att du är gästfri och intresserad av att lära känna en ung universitetsstudent.

Vi matchar alla Career Connection-värdar och studenter baserat på gemensamma intressen, personligheter och yrkesmässiga intressen. Vi söker därför många olika slags värdfamiljer som kan matchas med de många olika studenterna som ansöker till programmet.

Studenterna ska delta i vardagens göromål på lika villkor med alla andra i hushållet. Det förväntas inte att du/ni erbjuder tre måltider om dagen till studenten, men många tycker att det är trevligt att äta middag tillsammans då och då.

Förutsättningar för att bli Career Connection-värd

Om du önskar bli Career Connection-värd hos DIS bör du först kontrollera att du uppfyller följande krav:

 • Transporttiden från bostaden till DIS i Stockholm ska maximalt vara 45 minuter med kollektivtrafik.
 • En person i hushållet ska ta med sig studenten till sin arbetsplats minst en dag under terminen så att studenten kan se hur arbetsplatsen fungerar. Du får en guide från DIS med förslag på hur ett bra dagsprogram kan utformas.
 • Du har lust och tid att fungera som mentor för studenten genom att regelbundet dela med dig av erfarenheter och upplevelser från ditt arbetsliv.
 • Du vill bjuda in studenten till ditt nätverk när det är relevant.
 • Minst en person i hushållet pratar engelska och minst en person pratar svenska.
 • Studenten får ett eget möblerat rum under den period hen bor hos dig. Om man är värdfamilj för två DIS-studenter så kan de dela ett rum om det finns två sängar och tillräckligt mycket förvaringsutrymme.
 • Hushållet gemensamma ytor ska vara rökfria.

Om du är bortrest i mer än sju sammanhängande dygn under terminen (utan att studenten reser med) ber vi dig upplysa detta till DIS så vi tillsammans kan hitta en bra lösning för studenten under tiden du är bortrest.

Om det bor andra personer på adressen förutom familjen och studenten ska detta upplysas till DIS.

Vad kan jag förvänta mig av studenten?

När studenterna ansöker om att läsa hos DIS ansöker de samtidigt om hur de vill bo under sin tid i Sverige. De kan till exempel välja att bo tillsammans med andra studenter på studentkorridor.

Studenterna som ansöker om att bo i en Career Connection-värdfamilj önskar sig en mer unik upplevelse av Sverige och vill gärna lära sig om svenskt arbetsliv och svensk kultur.

I en Career Connection ska studenten vara inställd på att delta i vardagens göromål på lika villkor med familjens övriga medlemmar och studenten förväntas följa era ”husregler”. Detta säkrar att du/ni kommer att uppleva att studenten blir en naturlig del av hushållet. Om du vill läsa mer om vad vi förväntar av studenterna medan de är här kan du läsa vår Code of Student Responsibility.

Ekonomi och försäkring

Att vara värdfamilj för en DIS-student innebär naturligtvis extrakostnader för värme, el och sociala aktiviteter. Därför ger DIS alla sina Career Connection-värdar ett månadsbidrag på 3600 kronor. Beloppet ska inte ses som betalning för hyra utan som ett bidrag för de omkostnader som uppstår när hushållet utökas med en ytterligare person. Av detta skäl är beloppet skattefritt. Trots att studenterna reser under terminen betalar DIS det fulla beloppet alla fyra månader som värdskapet pågår.

Career Connection-studenterna får ett ekonomiskt bidrag från DIS som ska täcka deras matkostnader. Det förväntas därför inte att man som Career Connection-värdfamilj handlar och lagar mat till sin student. Det kan dock vara trevligt att äta tillsammans då och då.

Månadsbidraget från DIS utbetalas till värdfamiljer den 15 varje månad och betalas i förskott.

Alla DIS studenter är sjukförsäkrade genom DIS egen försäkring.

Om studenten orsakar skador i hemmet ska ni ta kontakt med ert försäkringsbolag. Om denna försäkring inte täcker skadorna kan anmälan prövas genom DIS försäkring. Om skadan är ersättningsberättigad täcks den av DIS försäkring, detta gäller dock bara för skador som överskrider 375 kronor. Om ens eget försäkringsbolag däremot täcker skadan, förutom självrisken, täcks denna självrisk av DIS försäkringsbolag.