Career Connection-värdfamilj

Career Connection-värdfamilj

Career Connection är ett speciellt värdfamiljskoncept med fokus på yrkeslivet.

Anmäl dig senast måndag 6 juni 2022 för att bli Career Connection-värdfamilj i höst.

Vill du få en ny vän i familjen, förbättra engelskan och få insikt i amerikanskt arbetsliv och amerikansk kultur? Vill du fungera som mentor för en ung student som är redo att ta första steget mot sin framtida karriär, och som är nyfiken på svenskt yrkesliv?

Kom till informationskväll om Career Connection-värdfamiljer tisdag 26 april 2022. Läs mer och anmäl dig här.

Career Connection är ett nytt värdfamiljsinitiativ som tillgodoser ett växande intresse bland både studenter och värdar för att integrera arbetslivet i upplevelsen.

Som Career Connection-värd matchas du med en student baserat på era intressen och önskemål – men också i den mån det är möjligt baserat på ditt yrke. Du får en student som har fokus på sin framtida karriär och som vill få inblick i svenska arbetsmarknaden, bland annat genom att höra om dina erfarenheter och din yrkesmässiga bakgrund.

I och med att Career Connection-programmet innebär fokus på handledning och professionellt kulturutbyte snarare än familjeliv ges mer flexibla ramar för värdarna. Jämför med vårt ”vanliga” värdprogram förväntas studenten till exempel själv handla och laga mat till sig själv de flesta dagarna – och Career Connection-studenterna får därför ekonomisk ersättning från DIS.

Varför ska jag bli Career Connection-värd?

 • Bredda ditt internationella nätverk och bli bättre på engelska
 • Få ett större nätverk inom Stockholm genom att ingå i en gemenskap med andra Career Connection-värdfamiljer
 • Få nya perspektiv på ditt arbete och din arbetsplats, och få inblick in den arbetskultur studenten känner till genom reflekterande samtal
 • Få upplevelsen av att ha en student boende, men utan att stå för matlagningen varje dag
 • Dela dina erfarenheter med en ambitiös och självständig ung student
 • Delta i relevanta och professionella arrangemang hos DIS

Vad förväntas av Career Connection-värdfamiljer?

En Career Connection-värdfamilj kan se ut på många sätt och bestå av en eller flera personer. Vi strävar efter mångfald bland värdfamiljerna som motsvarar den stora mångfalden bland våra studenter vad gäller bakgrund, intressen och kompetencer. Därför är din bakgrund och hushållssammansättning underordnat.

DIS ställer inga särskilda krav angående din karriär eller ditt arbetsområde, så länge du vill dela din kunskap och dina erfarenheter samt (när det är relevant) ditt nätverk. Det alla viktigaste är att du är gästfri och intresserad av att lära känna en ung universitetsstudent.

Även om det förväntas att studenten själv handlar och lagar mat förväntar vi att du har tid och lust att äta tillsammans med studenten en gång om veckan samt ta initiativ till regelbundna samtal om svenskt och amerikanskt arbetsliv. Om ni vill äta tillsammans oftare än en gång om veckan är det helt upp till er – så länge alla är överens!

Vi räknar också med att träffa Career Connection-värdarna till programmets sociala evenemang, speciellt i början och slutet av terminen. Vi kommer med tiden även erbjuda ett eller flera professionella/inspirerande arrangemang, antingen för enbart värdar eller värdar och studenter.

Förutsättningar för att bli Career Connection-värd

Om du önskar bli Career Connection-värd hos DIS bör du först kontrollera att du uppfyller följande krav:

 • Transporttiden från bostaden till DIS i Stockholm ska maximalt vara 45 minuter med kollektivtrafik
 • Minst en person i hushållet pratar engelska och minst en person pratar svenska
 • Du har lust och tid att fungera som en slags mentor för studenten genom att regelbundet dela med dig av erfarenheter och upplevelser från ditt arbetsliv
 • En person i hushållet ska ta med sig studenten till sin arbetsplats eller ett professionellt arrangement minst en dag under terminen
 • Du vill bjuda in studenten till ditt nätverk när det är relevant
 • Studenten får ett eget möblerat rum under den period hen bor hos dig. Om man är värdfamilj för två DIS-studenter så kan de dela ett rum om det finns två sängar och tillräckligt mycket förvaringsutrymme
 • Hushållet gemensamma ytor ska vara rökfria

Om du är bortrest i mer än sju sammanhängande dygn under terminen (utan att studenten reser med) ber vi dig upplysa detta till DIS så vi tillsammans kan hitta en bra lösning för studenten under tiden du är bortrest.

Om det bor andra personer på adressen förutom familjen och studenten ska detta upplysas till DIS.

Vad kan jag förvänta mig av studenten?

När studenterna ansöker om att läsa hos DIS ansöker de samtidigt om hur de vill bo under sin tid i Sverige. De kan till exempel välja att bo tillsammans med andra studenter på studentkorridor.

Studenterna som ansöker om att bo i en Career Connection-värdfamilj har många olika bagrunder och intressen men delar följande mål:

 • Få inblick i svenskt vardagsliv
 • Förstå den svenska arbetsmarknaden
 • Förbättra sina framtidsutsikter på arbejtsmarknaden

Studenter som väljer Career Connection-programmet uppskattar att ha en trygg bas hos en lokal familj. I gengäld vill de ofta gärna ha mer självständighet än vad de kan få i en traditionell värdfamilj med fasta gemensamma måltider varje dag – då de gärna vill tillbringa tid utanför hemmet med sociala och professionella aktiviteter. Detta betyder att ni (kanske) kommer tillbringa mindre tid tillsammans, men att tiden ni har är mer fokuserad.

När ankommer studenterna?

En termin hos DIS varar i fyra månader och det är under den tiden som du har en student boende hos dig. Studenterna kommer till Stockholm antingen i januari eller i augusti beroende på om de ska läsa här under vår- eller höstterminen.

Praktisk information

I en Career Connection-familj ska studenten vara inställd på att delta i vardagens göromål på lika villkor med familjens övriga medlemmar och studenten förväntas följa era ”husregler”. Detta säkrar att du/ni kommer att uppleva att studenten blir en naturlig del av hushållet. Om du vill läsa mer om vad vi förväntar av studenterna medan de är här kan du läsa vår Code of Student Responsibility.

DIS täcker dina extrautgifter under den tiden som du har en student boende och vi ger studenten ett ekonomiskt bidrag till mat. Läs mer under ekonomi och försäkring längre ned på sidan.

Ekonomi och försäkring

Att vara värdfamilj för en DIS-student innebär naturligtvis extrakostnader för värme, el och sociala aktiviteter. Därför ger DIS alla sina Career Connection-värdar ett månadsbidrag på 3600 kronor. Beloppet ska inte ses som betalning för hyra utan som ett bidrag för de omkostnader som uppstår när hushållet utökas med en ytterligare person. Av detta skäl är beloppet skattefritt. Trots att studenterna reser under terminen betalar DIS det fulla beloppet alla fyra månader som värdskapet pågår.

Månadsbidraget från DIS utbetalas till värdfamiljer den 15 varje månad och betalas i förskott.

Alla DIS studenter är sjukförsäkrade genom DIS egen försäkring.

Om studenten orsakar skador i hemmet ska ni ta kontakt med ert försäkringsbolag. Om denna försäkring inte täcker skadorna kan anmälan prövas genom DIS försäkring. Om skadan är ersättningsberättigad täcks den av DIS försäkring, detta gäller dock bara för skador som överskrider 375 kronor. Om ens eget försäkringsbolag däremot täcker skadan, förutom självrisken, täcks denna självrisk av DIS försäkringsbolag.