DIS-programmet och förändringar under COVID-19

Covid-19 uppdatering

Den nuvarande situationen påverkar oss alla i vardagen och många nya frågor kan uppstå. Vi har på denna sida samlat information om hur DIS arbetar för att skapa en trygg situation både för värdfamiljer och studenter.

Det är viktigt för oss att ni som värdfamiljer känner er trygga när ni öppnar era hem för en student och att studenten känner sig trygg hos er som värdfamilj. När studenterna har flyttat in så betraktar vi varje hushåll, dvs värdfamiljen inklusive studenten som en egen ”social bubbla”, både när det gäller att förebygga smittorisk och vid eventuell krishantering.

Vi ber DIS värdfamiljer och studenter att följa de allmänna råden:

 • Stanna hemma när du är sjuk
 • Håll avstånd
 • Undvik större sociala sammanhang
 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Arbeta hemifrån

Här är några tankar från värdfamiljer i Danmark som har haft studenter boende hos sig under hösten 2020:

Hos oss tvättar alla händerna när vi kommer hem. Vi rengör ytorna i köket och badrummet varje dag, dvs. handfat, kranar, hyllor och handtag. Vi följer de allmänna råden från myndigheterna. Det vill säga att om rekommendationen är att man inte ska ha gäster på besök så följer vi det, men annars får man gärna ta emot gäster eller själv besöka andra.

Marie Ekstrand, Roskilde

Vi har handsprit och allt man behöver till handtvätt precis innanför dörren i hallen. Vi städar ofta och har inte många gäster. Vår student har varit väldigt försiktig när han har tagit med någon hem och själv städat efteråt. Min man jobbar hemma så det är bara vår student och jag som har varit utanför hemmet under dagarna men vi har som tur är inte blivit smittade.

Gitte Skanborg, Greve

Hur ser DIS till att undvika en ökad smittorisk när studenterna kommer till Sverige?

 • Inför avresan ber vi alla våra studenter att gå i självkarantän i 14 dagar
 • Inför avresan till Sverige måste studenterna påvisa ett negativt COVID-test
 • Efter ankomst i Sverige sätts studenterna i karantän i 72 timmar och testas efter det på nytt för COVID-19
 • Bara när ett negativt provsvar kan påvisas får studenterna lämna karantänen

Vad gör vi för att minska smittorisken när studenterna är på plats?

I enlighet med myndigheternas rekommendationer kring högre utbildning, kommer DIS kurser och undervisning ske på plats i DIS lokaler.

 • Alla våra lokaler och studentboenden har anpassats så att trängsel kan undvikas och så att smitta inte ska uppstå
 • Antal studenter per klassrum har begränsats
 • Antal studenter per kurs hålls lågt
 • Våra undervisningslokaler städas varje kväll och möjlighet till att själv desinficera sittplatser vid behov finns
 • Handsprit och möjlighet att tvätta händerna finns på utökade platser
 • DIS personal och lärare arbetar hemifrån när de har möjlighet
 • Fältstudier anpassas till aktuella rekommendationer
 • Möjlighet till att följa undervisning på distans finns vid eventuell karantän
 • Sociala evenemang erbjuds online eller bara för mindre grupper

DIS kommer kontinuerligt att skicka ut myndigheternas uppdateringar till studenterna samt ge dem tips och råd på hur de ska förhålla sig till rådande situation och umgås på ett COVID-säkert sätt. Under terminen kommer DIS också att anordna regelbundna tillfällen då en slumpmässigt utvald grupp studenter kommer att uppmanas att testa sig för COVID-19 hos DIS-läkaren vid Karlaplan. För att minska onödig social kontakt denna termin kommer DIS inte att ordna några träffar för värdfamiljer.

Skillnad mellan rekommendation för högre utbildning och skolor i allmänhet

Som ni vet har flera skolor lagt om till distansundervisning i perioder under hösten och planerar att fortsätta på distans i början av detta året. DIS följer rekommendationerna för högre utbildning och planerar därför att undervisa på plats. Högre utbildningsinstanser har generellt större friheter att göra anpassningar som tillexempel små undervisningsgrupper i rymliga lokaler. Vår bedömning är därför att undervisning på plats är möjlig. Skulle rekommendationer eller läget förändras så är vi beredda att övergå till online-undervisning delvis eller helt och hållet.

Vad ska vi göra om en familjemedlem testats positivt för COVID-19?

Följ först och främst myndigheternas riktlinjer för dig själv och hela hushållet. Dvs. isolera dig själv hemma och beställ ett PCR test om du har symtom längre än 24 timmar. Se även till att resten av hushållet testas.

Kontakta sedan DIS för att informera oss om situationen. Detta gäller också omedelbart före terminsstarten i fall någon i familjen skulle insjukna. Detta gör du genom att skicka mejl till host@disstockholm.se (vardagar) eller ringa vår jourtelefon 0721412862.

Vad händer om våra studenter får höra att de är i nära kontakt med någon som har testats positivt för COVID-19?

Studenten måste ringa DIS:s jourtelefon och sedan följa våra instruktioner för isolering och provtagning.

Vad ska vi göra om vår student har testats positivt för COVID-19?

Om ni som familj får veta att er student har testats positivt för COVID-19, var god och uppmana er student att genast höra av sig till DIS-jouren. Enligt smittskyddslagen har den smittade ett juridiskt ansvar att informera att hen har varit i kontakt med smitta. DIS hjälper i dessa fall med smittspårning.

Eftersom DIS ser värdfamiljen och studenten som en ”social bubbla” kommer vi även be er student att isolera sig hos er under den rekommenderade perioden. Men om det finns omständigheter som gör det svårt för er att vara i isolation ihop i hemmet så har DIS möjlighet att erbjuda studenten att flytta till ett karantänsrum under en tid. Allt du behöver göra är att kontakta oss.