Om våra amerikanska studenter

En DIS-student är oftast mellan 19 och 21 år gammal. Som en del av sina studier väljer hon eller han att studera en termin utomlands för att stärka sin interkulturella förståelse och utvecklas både på det ämnesmässiga och personliga planet.

DIS i Stockholm är en eftertraktad destination för våra studenter, och deras intresse för Sverige, svenskarna och svensk kultur är en stor del av varför de väljer att studera hos oss. De flesta studenter har höga ambitioner för deras studier, och många av dem har en hektisk vardag med både studier och fritidsaktiviteter tillsammans med värdfamiljen, besöksfamiljen och vännerna.

Att uppleva Sverige på ett annorlunda sätt

Studenterna är intresserade av att både lära sig om svensk kultur och att möta svenskar. Därför är det populärt att bo hos en svensk värdfamilj eller att bo med en svensk roommate i något av våra studentboende. Det är också många som är intresserade av att få en besöksfamilj de kan åka på utflykter med eller besöka i hemmet.

Internationella studenter

Våra studenter kommer primärt från nordamerikanska universitet och största delen är kvinnor (ca 75%). De flesta har amerikanskt medborgarskap, men vi ser att allt fler har medborgarskap i något annat land. De studerar dock på ett universitet i USA. Vi ser våra studenter som internationella studenter, för även om den stora andelen kommer från USA har vi också studerande från länder som Kina, England, Indien, Kenya, Ghana, Japan, Bahamas och Korea. Det är också värt att notera att i USA finns det många nationaliteter och personer med olika etniska bakgrunder. Utöver etniska och nationella olikheter kan det också vara skillnad på våra studenters ekonomiska bakgrund. En del av våra studenter är den första i familjen som studerar på universitet, medans andra kommer från övre medelklass eller överklass. Det betyder att det kan vara stor skillnad på vilka resurser de har med sig hemifrån.

Det amerikanska universitetssystemet

För att få en motsvarande kandidatexamen i USA studerar man i fyra år. Beroende på vilket år man är på, blir man kallad Freshman, Sophomore, Junior eller Senior. Man väljer ett huvudämne (major) och ett tillvalsämne (minor) som man fokuserar på under sina studier. De flesta DIS-studenter kommer från så kallade ”Liberal Arts Colleges” som är små universitet med 1500- 2000 studenter som fokuserar på att lägga en bra kunskapsgrund framför konkreta färdigheter. Till exempel är ofta kurser i religion, filosofi, litteratur och sociologi ofta obligatoriska oavsett vad man har för major/minor. Under sin kandidatexamen i USA ska den studerande nå 12 ”credits”. De studerande kan få 15 av dessa under sin termin hos DIS. Den amerikanska betygsskalan har fem steg: A, B, C, D, F. I genomsnitt har våra studenter betyget B+ vilket är rätt högt. Många vill gärna hålla sig kvar på denna nivå under sina utbytesstudier.

”The world of study abroad”

Bland amerikanska studenter är det vanligt att läsa en termin vid ett utbildningsinstitut som är specialinriktat på vad som kallas ”study abroad”. DIS är ett exempel på en sådan ”study abroad”-organisation. Våra studenter betraktas därför inte sig själva som utbytesstudenter, utan som studenter som deltar i ett ”study abroad”-program.