Om våra amerikanska studenter

Om våra amerikanska studenter

En DIS-student är oftast mellan 19 och 21 år gammal. Som en del av sina studier väljer hon eller han att studera en termin utomlands för att stärka sin interkulturella förståelse och utvecklas både på det ämnesmässiga och personliga planet.

Det är viktigt för DIS-studenter att få kunskap om den svenska kulturen. Genom att möta lokalbefolkningen i informella sammanhang lär de sig om Sverige på ett annat sätt än i klassrummet.

En termin hos DIS varar i fyra månader. Vårterminen löper från mitten av januari till mitten av maj, och höstterminen från mitten av augusti till mitten av december. Man kan även studera ett helt år hos DIS, i normalfallet från augusti till maj. Läs mer här om att bli värdfamilj till en DIS-student.

Terminens uppbyggnad

Ämnen

Studenterna läser mellan fyra och fem olika ämnen under en termin. I regel har de undervisning fyra dagar i veckan. Onsdagarna är reserverade för så kallade ”Field Studies”. Då besöker studenterna t.ex. skolor, institutioner, sjukhus, konsultbyråer, TV-kanaler, museer och andra svenska verksamheter eller organisationer. Syftet med Field Studies är att studenterna ska få komma fysiskt nära det som de lär sig om i klassrummet. Våra studenter är ambitiösa och använder mycket tid på sina hemuppgifter.

Undervisningen på DIS är i vissa avseenden lik den undervisning som studenterna får på sina amerikanska universitet. Studenterna har under terminens gång många inlämningsuppgifter och dessutom prov i mitten av terminen. Betyget i ett ämne avgörs därför inte bara av slutexamen utan även av studenternas engagemang och aktiviteter under hela terminen.

Studieresor

Studieresorna är en viktig del av undervisningen vid DIS. Alla studenter ska delta i två studieresor under terminens gång. I början av terminen beger de sig ut på en kort studieresa i Sverige. Längre fram under studierna åker alla på en veckolång studieresa till olika destinationer i Europa. Vilken destination som väljs beror på vilket huvudämne studenterna har. Studieresorna är en central del av upplevelsen och är även ett av skälen till att så många studenter väljer att läsa hos DIS. Studenterna har också lov under terminen. Då reser de antingen på egen hand eller deltar i en resa som DIS arrangerar. DIS arrangerar både ämnesrelaterade resor och upplevelseresor som studenterna kan delta i när de är lediga. Några studenter kommer förmodligen att välja att stanna i Stockholm för att utforska allt vad staden har att erbjuda.