1. Evenemang
  2. Våren 2024

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Filter

Ändring av någon av formulärsinmatningarna kommer att orsaka listan med evenemang att uppdatera med filtrerade resultat.

Ankomstdag för alla studenter

Alla värdfamiljer hämtar upp sina studenter på den tid och plats de tidigare fått information om. Kontakta host@disstockholm.se om du har några frågor angående ankomstdagen.

Ankomst-workshop för alla studenter

De första fyra dagarna deltar studenterna i en ankomst-workshop. Redan innan de kommer till Stockholm har de fått information om var workshopen äger rum och när de ska vara på plats. Dagen efter ankomstdagen uppmuntrar DIS…

Första lektionsdagen

Varje ämne som studenterna läser har lärarledda lektioner två gånger i veckan. Varje onsdag deltar studenterna i så kallade ”Field Studies” i Stockholm med omnejd. Detta för att få en inblick i det huvudämne de valt…

Core Course Week

Core Course Week ger studenterna möjlighet att fördjupa sig i sitt huvudämne (som kallas Core Course). Under Core Course Week åker studenterna på en lärarledd utbildningsresa till en stad i Sverige. Detta är en obligatorisk del…

Studenterna åker på studieresa 1

Denna obligatoriska studieresa ingår som en del av studenternas huvudämne, och den pågår under en vecka. Hälften av studenterna åker på studieresa i den här perioden och de resterande åker under den andra studieresan. De studenter…

Lov/Exploration Elective-resa

Studenterna har en halv veckas lov från den ordinarie undervisningen. De studenter som valt en Exploration Elective-kurs reser med denna kurs, och de övriga studenterna har lov.

Studenterna åker på studieresa 2

Denna obligatoriska studieresa ingår som en del av studenternas huvudämne, och den pågår under en vecka. Hälften av studenterna åker på studieresa i den här perioden och de resterande åker under den andra studieresan. De studenter…

Avslutning

Under dessa dagar har studenterna avslutning på terminen och därför lite extra mycket att göra.

Studenterna åker hem till USA

Studenterna åker tillbaka till USA och terminen vid DIS är slut. Våra studenter är informerade om att senast kl.12 denna dag ska de ta farväl av sitt värdhem oavsett om de bott i en värdfamilj eller…