Ansökningsprocess för besöksfamiljer

Det första steget i processen

Det första steget i processen för att bli besöksfamilj för en amerikansk student är att fylla i ansökningsformuläret. Har du frågor under ansökningsprocessen eller om hur man blir besöksfamilj så är du självklart välkommen att kontakta oss!

Anmäl dig som DIS Besöksfamilj

Matchningsprocess

Vår målsättning är att matchningen ska vara klar när terminen börjar. I vissa fall kan det dock dröja ett par veckor in i terminen. Vi skickar ett e-postmeddelande när matchningsprocessen är klar. Vår erfarenhet är att studenterna inte vill tränga sig på, och att det därför är en bra idé att besöksfamiljerna tar den första kontakten. Sedan är det naturligtvis upp till bägge parter att upprätthålla relationen.